Case2.〈黒田彩〉

営業として入社し、後輩の育成も行う入社5年目 ◉年齢:35歳 ◉出身:静岡県 ◉所属:営業部 2006年 日本…